top of page

Over bezwaarindienen.be

Bezwaarindienen.be is een initiatief van Advocatenkantoor De Coninck BV BVBA, met maatschappelijke zetel te Amerikalei 211, 2000 Antwerpen, met als ondernemingsnummer BE0645.742.262. Het initiatief kadert binnen de voortschrijdende digitalisering van de advocatuur.

Signing a Contract
Smiling Handshake

Zelf indienen

Bezwaarindienen.be is een informatieve tool van een dynamisch advocatenkantoor om u te informeren over de juridische mogelijkheden om een bezwaar in te dienen en u enigszins wegwijs te geven in de verdere procedurele stappen. De tool geeft u de mogelijkheid om zonder ons kantoor wegwijs te worden in het administratiefrechtelijke systeem. 

Het kantoor sluit elke aansprakelijkheid uit voor websites naar waar er doorgelinkt wordt en de informatie die daar beschikbaar is. Ook de informatie voorzien op de website is puur informatie en kan niet aanzien worden als een juridisch advies. De website of de invulformulieren doen ook geen enkele juridsiche band ontstaan tussen de gebruiker van de website en advocatenkantoor De Coninck. 

Indienen met hulp

Daarnaast biedt de tool u de mogelijkheid om via ons kantoor een bezwaar, beroepschrift of verzoek tot vernietiging en/of schorsing en/of schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. U kan hiertoe de voorziene stappen gebruiken op de website. U kan ook contact opnemen als volgt: 
- jeroen@dc-advocaten.be
- Tel. kantoor: 03/600.79.54.

Disclaimer: Practices
Courthouse

Hoe werkt het?

Het systeem is eenvoudig:

  • u vult zo veel informatie in als u wil in een doorkliksysteem met vragen. U kan daarbij alle nuttige documenten toevoegen;  

  • wij contacteren u met een prijsofferte om onze diensten als advocaat te verlenen. in deze offerte schetsen we ook onze werkwijze. Hoe meer informatie u ons bezorgt, hoe nauwkeuriger wij onze prijszetting kunnen doen;

  • wij kunnen uw verzoek om samen te werken steeds weigeren;

  • uw verzoek moet minimaal 15 dagen voor afloop van de termijn aan ons doorgestuurd worden. Daarna kan dit nog, maar dan zal het op een case by case wijze beoordeeld worden of we dit dossier nog kunnen aannemen. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de berekening van de termijn zoals u deze zelf doet. Pas na afsluiten van een overeenkomst kunnen wij u garanderen dat het bezwaar, beroepschrift of verzoekschrift tijdig wordt ingediend.

Voor de GDPR regels verwijzen we naar de algemene voorwaarden, beschikbaar en vrij te consulteren op www.dc-advocaten.be.

Disclaimer: About
Disclaimer: Welcome
bottom of page