top of page

De omgevingsvergunning is wat vroeger de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning heette. Als een particulier, overheid of bedrijf een gebouw neerzet of infrastructuurwerken wil uitvoeren, dient deze meestal over een omgevingsvergunning te beschikken. Meestal beslist een lagere overheid (bijvoorbeeld het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente) eerst over de beslissing en later de hogere overheid (bijvoorbeeld de deputatie van de provincie). Nadat de vergunning geweigerd of verleend is, kan de beslissing ook nog aangevochten worden voor een administratieve rechter (Raad voor Vergunningsbetwistingen en/of Raad van State, naargelang het gewest en naargelang de procedure). 

Omgevingsvergunning: About
Omgevingsvergunning: Welcome
bottom of page