top of page
Signing a Contract

Bezwaar tegen een plan of een onteigening

Ook in het kader van ruimtelijke plannen, klimaatplannen, onteigeningen en/of andere plannen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel is het soms mogelijk een bezwaar in te dienen.

Op navolgende websites kan u lopende onderzoeken inzake plannen terugvinden (niet-limitatief): 

- Omgeving Vlaanderen

- Publieke participatie in Wallonië

Op navolgende website vindt u informatie inzake onteigeningen:

- Vlaanderen

- Brussel

- Wallonnië

- Federale overheid

Het voordeel om een bezwaar via ons kantoor in te dienen, is het feit dat wij dit proces gewoon zijn en ook veel sneller de pijnpunten kunnen terugvinden. Dit betreft een zeer gespecialiseerde materie, waardoor er vaak ook procedurele elementen voorhanden zijn, waaraan je op het eerste zicht niet denkt. 

Wenst u via ons kantoor een bezwaar in te dienen, dan kan u ons uw contactgegevens en alle nuttige informatie bezorgen via onderstaande knop. U hoeft slechts een beperkt aantal velden verplicht in te vullen. De overige velden kan u optioneel invullen. Hoe meer informatie, hoe nauwkeuriger wij echter onze inschatting kunnen maken. Wij raden u dan ook ten zeerste aan, alvorens deze verschillende elementen in te vullen, de nodige documenten die u in pdf wenst toe te voegen, reeds klaar te zetten, zdat u deze eenvoudig kan toevoegen. Wij contacteren u vervolgens spoedig terug via de opgegeven gegevens.

U kan ons voor verdere informatie ook steeds telefonisch bereiken op 03/600.79.54 of jeroen@dc-advocaten.be. Voor onze verdere contactgegevens verwijzen wij graag naar www.dc-advocaten.be

Voor het verder invullen van gegevens via de website, druk op de onderstaande knop.

Ander soort plan of onteigening: About
Ander soort plan of onteigening: Welcome
bottom of page