top of page
Contract Review

Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State?

Als de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg verleend of geweigerd is door de provincie of de Vlaamse overheid, kan u nog beroep aantekenen bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hetzelfde geldt voor onteigeningsbeslissingen. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit de Raad van State. 

Voor wat betreft ruimtelijke plannen (RUP's) of andere plannen (klimaatplannen,...) staat er normalerwijze steeds een procedure open bij de Raad van State. Dit hangt per plan af.

De informatie over de verdere formaliteiten kan u terugvinden via deze link (Raad voor Vergunningsbetwistingen)

of via deze link (Raad van State)

Wenst u via ons een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging en/of een verzoekschrift tot schorsing bij UDN (uiterst dringende noodzakelijkheid) in te dienen, dan kan u ons uw contactgegevens en alle nuttige informatie bezorgen via navolgende link. Wij contacteren u vervolgens spoedig terug via de opgegeven gegevens.

U kan ons voor verdere informatie ook steeds telefonisch bereiken op 03/600.79.54. Voor onze verdere contactgegevens verwijzen wij graag naar www.dc-advocaten.be

Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen: About
Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen: Welcome
bottom of page